RECEPCIÓ, NETEJA I ENSITJAT DE CAFÈ VERD

Recepció del cafè verd amb formats bulk, big bags i sacs estandaritzats

Transports pneumàtics i mecànics

Sitges de configuració cúbica o octogonal

Capacitats entre 4 TN a 500 TN

Sistemes de neteja volumètric i densimètric, alta capacitat

Alimentació a secció de torrat per origen o per blend

Armari elèctric de comandament mitjaçant PLC i pantalla tàctil a color SIEMENS / AB

RECEPCIÓ, NETEJA I ENSITJAT DE CAFÈ TORRAT

Recepció del cafè torrat des de la secció de torrat

Neteja del cafè mitjançant depresió

Sitges de configuració cúbica o octogonal

Desgasificació de cafè torrat per cafè natural o torrefacte

Sistema de barreja d’orígens per blends

Alimentació cap a secció de mòlta o envasat

Armari elèctric de comandament mitjaçant PLC i pantalla tàctil a color SIEMENS / AB

RECEPCIÓ, NETEJA I ENSITJAT DE CAFÈ MOLT

Recepció de cafè des de la secció de mòlta

Alimentació pneumàtica o mecànica cap a la batería de sitges

Desgasificat natural i homogeni del cafè, sense moviments forçats a l’interior de les sitges

Sitges de forma cúbica, per homogeneïtzar la densitat del cafè

Alimentació cap a la secció d’envasat mitjançant transports pneumàtics o mecànics

Armari elèctric de comandament mitjançant PLC i pantalla tàctil a color SIEMENS / AB

 

QUALITAT EN EL MEDI AMBIENT

Sistemes de post-combustió de l’aire de torrat

Catalitzadors per tractament dels focus calents

Reciclatge d’energía mitjançant recirculació – estalvi energètic

Compactació de la pellofa en pèl·lets

Decantació de partícules sòlides en el sistema de refredament

Anàlisi online d’emissions de partícules

Aparellatge elèctric de baix consum

Equips de laboratori per a cafè verd, torrat i mòlt

SISTEMES DE CONTROL DE PROCESSOS

Cabines centralitzades per alerta , revisió i correcció dels paràmetres de l’operativitat de cada secció de procés

Programari d’ajuda a la gestió de normes – ISO , IFS –

Programació SIEMENS / AB

Control dels sistemes de seguretat

 

 

Descarrega el catàleg