MOLINS HIDRÀULICS DE RODETS TIPUS I

3 o 4 etapes de mòlta

Accionament dels rodets mitjançant motors hidràulics independents entre si

El disseny del circuit hidràulic permet ajustar la velocitat dels rodets, relació de velocitat a cada parella de rodets i inclús el seu sentit de gir

Un sòl circuit d’oli amb bomba hidràulica i intercanviador de calor

El circuit hidràulic permet elasticitat amb altes pressions, evitant embussos i trencaments de parts mecàniques del molí

 

Sistema de refrigeració d’aigua mitjançant refrigerador extern i independent a temperatura constant

Ajust mecànic o electrònic de la separació dels rodets entre sí

Sistema d’amortizació neumàtica, amb ajust de pressió en funcionament

Arrencada segura del molí inclús amb café a l’interior gràcies a l’ajust neumàtic de posició dels rodets

Sistema de dosificació ajustable i controls de temperatura del producte

 

MOLINS HIDRÀULICS DE RODETS TIPUS Y

2 + 2 etapes de mòlta

Accionament dels rodets mitjançant motors hidràulics independents entre sí

El disseny del circuit hidràulic permet ajustar la velocitat dels rodets, relació de velocitat a cada parella de rodets i inclús el seu sentit de gir

Doble circuit d’oli amb bomba hidràulica i intercanviador de calor

El circuit hidràulic permet elasticitat amb altes pressions, evitant embussos i trencaments de parts mecàniques del molí

 

Sistema de refrigeració d’aigua mitjançant refrigerador extern i independent a temperatura constant

Ajust mecànic o electrònic de la separació dels rodets entre sí

Sistema d’amortizació neumàtica, amb ajust de pressió en funcionament

Arrencada segura del molí inclús amb café a l’interior gràcies a l’ajust neumàtic de posició dels rodets

Sistema de dosificació ajustable i controls de temperatura del producte

 

Descarrega el catàleg

MOLINS DE DISCOS S13 I S16

Motors d’accionament especial per garantir la uniformitat de mòlta.

Refredament dels discos mitjançant ventilador d’aire d’alt cabal.

Ajust de la mòlta mitjançant accionament mecànic progressiu i continu.

Discos en material d’alta qualitat i durabilitat, de desgast homogeni, permeten una qualitat de mòlta constant i uniforme.

Discos de mòlta fins 2-3 rectificacions.

Fàcil accés per neteja i manteniment.

Funcionament silenciós.

Baix consum elèctric.

Construcció compacta, sense necessitat d’instalació.

Descarrega el catàleg