Equipament pel processament industrial de cafè i cacau

Torradors de cafè torrefacte i natural, molins, processament del cafè (recepció, neteja i ensitjat) qualitat mediambiental i sistemes de control de processos