TORRAT DE CACAU EN GRA

Nibs protegits per la closca → Excel·lent gust del licor produït

Equipament més econòmic

Alcalinització de la masa de cacau únicament (barreja)

Contacte llarg de la closca amb el cacau nib

Esterilització de la masa de cacau únicament (barreja)

Capacitats menors

TORRADORS DE TAMBOR PER GRANS DE CACAU

Capacitats des de 60 a 500 Kg de grans de cacau per cicle. Torrador de tambor de doble càmera

Producció de 120 a 2.000 Kg hora de grans de cacau torrat

Llar equipada amb cremadors electrònics progressius a gas o gasoil, emissions baixes

Tremuja pels grans de cacau a la part superior del torrador

Cicló col·lector de pellets

Panell de control amb PLC i pantalla de color SIEMENS / AB

Post cremador amb o sense catalitzador

TORRAT DE NIBS DE CACAU

Millor efectivitat en transferència de calor;no torrefacció de closques

Possibilitat d’alcalinització correcta al tostador

Contacte breu de la closca amb els nibs de cacau (contaminants)

Esterilització més eficaç

Tecnologia cara

TORRADORS DE NIBS DE CACAU

Capacitats des de 1.000 a 3.000 Kg de nibs per cicle. Torrador de tambor

Producció de 2.000 a 6.000 Kg hora de nibs de cacau torrats

Llar equipada amb cremadors electrònics progressius a gas o gasoil, emissions baixes

Tremuja pels nibs de cacau a la part superior del torrador

Cicló col·lector de pellets

Panell de control amb PLC i pantalla de color SIEMENS / AB

Post cremador amb o sense catalitzador

QUALITAT AMBIENTAL

Sistema de postcombustió ABC per l’aire de torrat

Catalitzadors pel tractament de l’aire calent

Reciclatge de energia mitjançant l’estalvi d’energia reciclada

Compactador de pellets

Assentament de les partícules sòlides de la refrigeració

Ànalisi en línia de les emissions

Equips elèctrics de baix consum

CONTROL PROCESS SYSTEMS

Cabines per l’advertència, revisió i correcció de dades dels paràmetres operacionals de cada secció de processament

Suport per software de gestió per estàndards de qualitat – ISO, IFS

SIEMENS / AB software

Control de sistemes de seguretat

Descarregar el catàleg